Geesten oproepen

Geesten oproepen kan een erg spannende gebeurtenis zijn. Vaak roepen we geesten op omdat we antwoord willen hebben op bepaalde vragen. Vaak probeert men met het oproepen van geesten oude bekenden, vrienden of familie op te roepen. Desondanks moet je goed beseffen dat het oproepen van geesten niet zomaar een onschuldig spelletje is; wie zegt immers dat de geest die je oproept daadwerkelijk de geest is die je wilde oproepen? Geesten oproepen kan daardoor dan ook behoorlijk wat risico's met zich mee brengen.

Hoe dan ook: geesten oproepen kan antwoorden geven, maar het kan ook zeer vervelend uitpakken. Bij het oproepen van een geest kan je immers - onbedoeld - een kwaadwillende geest oproepen die zich voordoet als de geest die je wilde oproepen.

Het gevolg van het onbedoeld oproepen van een kwaadwillende geest kan zijn dat een reeks pesterijen begint zoals o.a. het horen van stemmen, onverklaarbare geluiden, voorwerpen die zich spontaan verplaatsen; kortom je kunt te maken krijgen met alle symptomen van de aanwezigheid van geesten. We raden je dan ook ten zeerste af zelf geesten op te roepen!

Mocht je toch geesten willen oproepen, doe dat dan samen met een ervaren medium en ga zeker niet zelf aan de slag. Mocht je het toch per se zelf geesten willen oproepen, dan kun je glaasje draaien overwegen. Maar pas op: we hebben je gewaarschuwd!

Geesten oproepen